O společnosti Archívy | Hubka-Petrášek a vnuci spol.s r.o.

konference-food-technology-food-quality-2024.webp

20. 2. 2024

V spolupráci s VŠVU sme sa ako sponzor zúčastnili konferencie Food 2024 na Akadémii vied Českej republiky.

Food technology, food quality

Konferencia „Food technology, food quality“ sa konala 8. februára 2024 v budove Ústavu molekulárnej genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 a nadviazala na tradíciu Dní konzervárenského priemyslu a potravinárstva, na ktorých odbornom zabezpečení sa Ústav konzervárenského priemyslu VŠCHT Praha pravidelne podieľal.

Pôvodný obsah venovaný najmä problematike konzervovania potravín obohatili organizátori konferencie o témy kvality potravín v širších súvislostiach. Vývoj nových technológií a výrobkov je otázkou konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu a úloha výskumných tímov v tejto oblasti nie je zanedbateľná.

Preto je konferencia určená nielen výskumným pracovníkom, ale aj pracovníkom potravinárskeho priemyslu, odborníkom štátnej správy a ďalším záujemcom. Spoločná konferencia vytvára príležitosť nielen na rozšírenie povedomia o aktuálnych témach v oblasti potravinárskeho výskumu, ale pomáha aj posilniť spoluprácu medzi výskumnou a aplikačnou sférou.

Zdroj: Ústav konzervace potravin VŠCHT Praha | https://ukp.vscht.cz/konference

#vnuci #rozumimepotravinam #konference

Food technology, food quality - bronzoví sponzoři konferencemaso_2023_03_blog.webp

5. 5. 2023

Ak si chcete vyskúšať Eberhardtovu patentovú vežu vo vlastných podmienkach, vnuci majú pre vás pripravenú mini vežu na prenájom.

5 rôznych foriem na jednej mini veži – boky, šunky, bochníky.

Viac informácií si môžete prečítať v letáku tu.

#vnuci #miniveza #eberhardt

miniveža Vnuci leták
sídlo
Sídlo

nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5
Česká republika


výdaj a sklad
Výdaj a sklad

Bavoryně 227
267 51 Bavoryně
Česká republika


telefón
Telefóny

+420 775 377 178
+420 605 551 165


Objednavky
E-mail

objednavky@vnuci.czVnuci © 2024 Hubka-Petrášek a vnuci s.r.o.
Rozumieme potravinám

Úvod  •  Vnuci  •  Čo robíme  •  Správy  •  Kontakty